Krijgen onroerende goederen in het buitenland ook een kadastraal inkomen?

Ongeveer 170.000 Belgen hebben een onroerend goed in het buitenland en zij kregen in juni 2021 een aangifteformulier van de fiscus om een buitenlands kadastraal inkomen (KI) te bepalen.

De regels om voor buitenlandse onroerende goederen het kadastraal inkomen vast te stellen, zijn in principe dezelfde als diegene die gelden voor de in België gelegen onroerende goederen, maar aangepast. De nieuwe berekeningswijze bestaat erin om de actuele waarde van de in het buitenland gelegen onroerende goederen terug te verdisconteren naar het referentietijdstip 1 januari 1975 via een jaarlijks vast te stellen correctiefactor. Voor het jaar 2020 bedraagt die correctiefactor 15,036. Dit betekent dat de normale verkoopwaarde van het onroerend goed op 1 januari 1975 wordt bekomen door de normale verkoopwaarde in 2020 te delen door deze correctiefactor. En op die verkoopwaarde moet dan het tarief van 5,3 % worden toegepast om tot de huurwaarde te komen.

Concreet: wanneer de normale verkoopwaarde van een onroerend goed in het buitenland in 2020 per hypothese € 300 000,00 euro bedroeg, dan wordt deze in eerste instantie omgerekend naar 1 januari 1975 door deze verkoopwaarde te delen door 15,036. De (theoretische) verkoopwaarde van het onroerend goed bedroeg zo € 19 952,00. Door toepassing van het tarief van 5,3 % op deze huurwaarde, bedroeg de huurwaarde per 1 januari 1975 (= het kadastraal inkomen) bijgevolg € 1.057,00.

Wie vanaf 2021 een onroerend goed in het buitenland aankoopt, is verplicht om die aankoop binnen de vier maanden na de aankoop te melden aan de fiscus. In de toekomst is het mogelijk om via MyMinfin online een aangifte te doen, maar in een eerste fase moet u per post of per mail een aangifteformulier aanvragen.

Wie eind 2020 al eigenaar was, en zijn in het buitenland gelegen onroerend goed in zijn fiscale aangifte heeft vermeld, hoeft zelf niets te doen. De fiscus contacteert die eigenaar zelf op basis van de vermelding in hun aangifte. De toekenning van het ‘nieuwe’ kadastraal inkomen gebeurt voor deze onroerende goederen uiterlijk tegen 31 december 2021.

Het volstaat voor eigenaars van onroerende goederen in het buitenland niet om éénmalig aangifte te doen bij de verwerving. Net als voor de in België gelegen onroerende goederen, geldt dat er ook een aangifte moet gedaan worden van verbouwingen, verbeteringswerken of om bepaalde uitbreidingen (aanleg zwembad bijvoorbeeld). Dit kan dan leiden tot een verhoging van het KI.