Krijgen wij een fiscale evolutie of revolutie?

De minister gaat voor een taxshift van 10 miljard euro met een meerwaardetaks en een belasting op de reële huurinkomsten. Opmerkelijk is dat hij ook de roerende voorheffing wil verlagen en gelukkig de salariswagens spaart.

De verlaging van de lasten op arbeid moet volgens hem gebeuren door het verhogen van de belastingvrije som van € 9.270,00 naar € 13.390,00, het uitbreiden van de werkbonus, het afschaffen van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid en vooral door een hervorming van de belastingschalen.

Van elke schijf wordt het tarief met 5 procentpunt verlaagd. Vandaag beland je al met een jaarinkomen van € 42.370,00 in de hoogste schijf van 50%. In zijn plan wordt dat vanaf € 84.740,00.

Hij kiest ook voor een budgetneutrale taxshift. Uiteraard sneuvelen ook gunstregimes om de lagere lasten op arbeid te financieren. Alternatieve stelsels zoals flexijobs worden vervangen door een fiscale vrijstelling tot € 6.000,00 uit een bij-job. Een kwart van de codes op de belastingbrief wordt geschrapt. Werknemers vergoeden in centen moet de norm worden. Dat betekent dat diverse parafiscale voordelen uit zogenaamde cafetariaplannen volgens de werkelijke waarde worden belast in plaats van forfaitair. Twee gevoelige zaken zouden wel overeind blijven: maaltijdcheques en bedrijfswagens. Wel wil hij het mes zetten in het privé-gebruik van tank- en laadkaarten.

Een deel van de financiering moet uit vermogen komen, maar een verbreding van de basis kan gepaard gaan met lagere tarieven. Ook wil hij een meerwaardebelasting op aandelen en vastgoed van 15%, met aftrek van minderwaarden. Voor het belasten van de reële huurwaarden, met aftrek van renovatiekosten, denkt hij eerder aan een tarief van 25%. Ondernemers wil hij tegemoet komen door de roerende voorheffing van 30% naar 25% te verlagen. Daarnaast wil hij de vennootschapsbelasting voor kmo’s verlagen naar 15%.

Maar hij wil ook de veralgemening van de toegang tot de tweede pensioenpijler gepaard laten gaan met een individueel plafond voor het fiscaal voordeel. En de voorkeursbehandeling van een uitbetaling in kapitaal ten opzichte van een uitbetaling in rente moet gradueel worden weggewerkt.

Tenslotte wenst hij dat de huidige btw-tarieven van 6% en 12% worden samengebracht in een nieuw tarief van 9%. Groenten, fruit, medische verzorging en openbaar vervoer krijgen een nultarief.

Wordt zeker vervolgd.