Mag je de verhoogde aftrek en de investeringsaftrek combineren?

De ministerraad heeft onlangs alweer een voorontwerp (dat nog bij de Raad van State ligt) van een grote fiscale verzamelwet goedgekeurd. Eén van de opvallendste maatregelen uit het ontwerp betreft de vorig jaar ingevoerde verhoogde kostenaftrek van 200% voor het installeren van laadstations (slimme laadpalen) voor elektrische auto’s (zie ook onze nieuwsbrief van april).  Het wetsontwerp brengt op dat punt zowel goed als slecht nieuws.

De minister heeft in oktober vorig jaar verklaard dat de nieuwe verhoogde kostenaftrek in principe te combineren is met de investeringsaftrek. Toen werd de vraag gesteld of, op grond van de bestaande wetgeving, de investeringsaftrek de facto niet uitgesloten is in dergelijke gevallen. Om discussies op dat punt te vermijden, wordt de wet nu aangepast. Een cumul van de verhoogde kostenaftrek en de investeringsaftrek wordt expliciet uitgesloten.

Maar er is ook goed nieuws. Wegens leveringsproblemen zou de plaatsing van vele van deze slimme laadpalen niet tijdig (uiterlijk op 31 december 2022) gerealiseerd kunnen worden en zo zou men de verhoogde kostenaftrek van 200% missen. De regering heeft daarom een voorontwerp ingediend dat de 200% verhoogde kostenaftrek zou verlengen tot 31 maart 2023. Hierdoor wordt de periode waarin dat percentage van 200% geldt, verlengd tot 31 maart 2023.