Mag je nog de minst belaste weg kiezen?

Volgens deze benadering is de economische beoordeling van een belastingwet of van een verrichting die fiscale gevolgen heeft, een perfect geldige interpretatie. De economische werkelijkheid heeft hierbij voorrang op de juridische werkelijkheid. Het idee hier is dat, om te grote verstoringen te vermijden in de bijdragen van de belastingplichtigen aan de belastingen, men dezelfde fiscale last moet laten dragen door economische identieke of gelijkaardige verschijnselen.

Dit zal leiden tot een verregaande rechtsonzekerheid, want men houdt hier enkel rekening met de economische inhoud van een handeling waarbij de juridische wegen aan de kant worden geschoven.