Moeten co-ouders de korting op de onroerende voorheffing zelf aanvragen?

Ouders met minstens twee kinderen (ook kinderen van een nieuwe partner tellen) krijgen een vermindering van de onroerende voorheffing (gemiddeld € 120,00 per jaar). Tot vorig jaar kon alleen één ouder deze vermindering krijgen. Vanaf dit jaar kunnen co-ouders vragen het voordeel te verdelen.

Maar kinderen kunnen maar op één adres hun hoofdverblijfplaats hebben met als gevolg dat de co-ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd was, geen vermindering kon krijgen. Nadat het Grondwettelijk Hof had geoordeeld dat dit het gelijkheidsbeginsel schond, is de regeling ook in Vlaanderen aangepast.

Verblijven de kinderen afwisselend bij één van de ouders, dan kunnen de co-ouders de vermindering proportioneel verdelen. Proportioneel betekent dat elke ouder een deel van de vermindering krijgt, afhankelijk van de periode dat de kinderen bij hen wonen.

Aan de vermindering blijven voorwaarden verbonden en de verdeling wordt nooit automatisch toegekend. De verdeling moet ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar aangevraagd worden met een formulier dat terug te vinden is op www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing. Gelukkig moet de aanvraag maar 1 keer gebeuren en blijft ze doorlopen zolang aan alle voorwaarden is voldaan.

De vermindering geldt ook voor huurders. De vermindering wordt in dat geval toegekend aan de verhuurder, die ze in de huur moet verrekenen.