Nettolonen stijgen vanaf 1 januari 2023 met € 600,00 of meer door aanpassing van belastingschalen?

Niet alleen de lonen worden aangepast aan de levensduurte, ook de belastingschalen evolueren mee met de inflatie. Door belastingschalen wordt een inkomen tegen verschillende tarieven belast. Aan het einde van het jaar wordt al het inkomen samengeteld. Dat wordt opgesplitst in schijven. Per schijf geldt een ander belastingtarief.

Door de aanpassing van de schalen aan de hoge inflatie komt een groter deel van het loon in een lagere belastingschaal terecht, met een hoger nettoloon tot gevolg.

De impact op basis van de sleutelformule voor volgend jaar die de fiscus deze maand publiceerde, verschilt van gezin tot gezin. Bij bruto maandlonen van € 2.000,00, € 2.750,00, € 3.750,00 en € 4.500,00 stijgen de nettolonen met minstens € 50,00 tot maximaal € 70,00 extra per maand.

Daarnaast is er nog de impact van de indexatie voor bepaalde werknemers. De combinatie van belastingschalen en indexatie kan leiden tot € 300,00 netto per maand meer.