Nieuwe formaliteiten bij de toepassing van de vereenvoudiging voor afstandsverkopen?

Indien je als belastingplichtige vanaf juli 2021 de OSS-regeling gaat gebruiken (omdat je hiervoor kiest of omdat je hiertoe verplicht bent), dan moet je je eerst registreren bij OSS via de Intervat toepassing van de Belgische overheid. Deze toepassing zal je in het veld "Keuze van de regeling" enkele opties tonen. Je kiest dan "Unieregeling (BE)".

Eens geregistreerd zal je elk kwartaal naast de gebruikelijke kwartaalaangifte via Intervat ook een OSS-aangifte moeten indienen. Naar aanleiding van deze OSS-aangifte moet je dan ook de verschuldigde BTW op de OSS-verkopen storten (in één keer, niet per EU-land). Aangezien de OSS-regeling start vanaf 1 juli zal je een OSS-aangifte dus pas de eerste keer in oktober moeten indienen.