Nieuwe regels op komst voor wie werkt in Nederland?

Een dubbelbelastingverdrag is belangrijk voor wie woont of werkt in een ander land of er zaken mee doet. Het verdrag bepaalt welk land een inkomen mag belasten. Het moet voorkomen dat eenzelfde inkomen tweemaal wordt belast, in het werkland en in het woonland. Een exacte ingangsdatum is er nog niet, maar het streefdoel is januari 2025.

Voor sommige inwoners van België kan dat grote gevolgen hebben.

Een dubbelbelastingverdrag moet dubbele belasting vermijden, maar wat als Nederland bevoegd is om een bepaald inkomen te belasten, maar geen belasting heft?

Dat is belangrijk voor de inkomsten van sporters en artiesten die een korte periode in Nederland optreden. Nederland kan die inkomsten belasten, maar doet dit niet. De Belgische fiscus oordeelde dan (onterecht) dat in België belastingen geheven konden worden, maar dat was een bron van discussies en rechtszaken.

Die discussie wordt binnenkort opgelost in het nieuwe verdrag. België moet de inkomsten (andere dan dividenden, intresten of royalty’s) die een Belgische inwoner verkrijgt waarvan de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomt, alleen vrijstellen als ze in Nederland effectief zijn belast. Daardoor zal een dubbele niet-belasting niet langer mogelijk zijn.

Het nieuwe verdrag kan er ook toe leiden dat het inkomen van Belgische inwoners met een leidinggevende functie in een Nederlandse vennootschap niet langer volledig in Nederland wordt belast, maar geheel of gedeeltelijk in België. Onder het nieuwe verdrag worden de inkomsten van bestuurders, beloningen voor leden van de raad van bestuur, de raad van toezicht of een soortgelijk orgaan, nog volledig belast in het land waar de vennootschap is gevestigd. Inkomsten voor andere werkzaamheden moeten onder het nieuwe verdrag belast worden in het land waar de persoon werkzaamheden verricht. Als een bestuurder vanuit België werkt, zal zijn inkomen in België belast worden. Voor een bestuurder die deels in België en deels in Nederland werkt, is een pro-rataverdeling van toepassing volgens het aantal dagen dat hij aanwezig is in elk land.