Nog investeren in 2023 of pas in 2024?

Investeren leidt tot minder belastbare winst. De afschrijvingen van een investering zijn in principe aftrekbare kosten en veel investeringen geven recht op een extra fiscale aftrek ( = de investeringsaftrek: IA).

Wat de afschrijvingskosten betreft, zal de eerste afschrijving in verhouding tot de datum van de investering berekend worden. Hoe later op het jaar de investering, hoe kleiner de afschrijvingskosten.

Voor de investeringsaftrek, zowel de gewone als de bijzondere, maakt het niet uit of de investering gebeurt aan het begin of het einde van het boekjaar.

Investeringen uitstellen tot in 2024 is mogelijk op voorwaarde dat de gewone IA op 8% blijft, de bijzondere IA op 42% blijft voor investeringen in de vergroening van vrachtwagens en tankinfrastructuur, 27,5% blijft voor investeringen in beveiliging en 20,5% voor de andere bijzondere IA (zoals digitale investeringen). Wachten met investeren tot in 2024 zal op basis van de huidige wetgeving dus niet meer IA opleveren.

Is er geen belastbare winst in 2023 en komt de geplande investering enkel voor de gewone IA in aanmerking, dan kan je ze beter uitstellen. De gewone IA die wegens het gebrek aan winst niet toegepast kan worden, is immers maar voor één boekjaar overdraagbaar.

Maar de regering De Croo danst haar laatste dans en hoewel er niet gesproken wordt over een brede fiscale hervorming, wil ze zich met meer dan een half miljard euro toespitsen op bedrijfssteun. Deze bedrijfssteun gaat over extra aftrekpercentages (IA) tot 40% voor groene investeringen.

Het plan bestaat uit drie pijlers. Ten eerste stijgt de basisaftrek voor eenmanszaken en kmo’s, die geldt voor alle investeringen, van 8% naar 10%. Ten tweede wordt een aparte aftrek voor groene investeringen voorgesteld van 40% voor eenmanszaken en kmo’s en 30% voor grote bedrijven. Ten derde blijft de bestaande aftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling in octrooien grotendeels behouden.

Voor de tweede pijler komen vier types investeringen in aanmerking: investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, de aankoop van emissievrije vervoersmiddelen zoals elektrische bestel- en vrachtwagens, andere milieuvriendelijke investeringen zoals zuinige watersystemen en groene digitale investeringen zoals software die het energieverbruik monitort.

De vraag is natuurlijk of de regering echt zal landen op een aparte aftrek tot 40% voor groene investeringen. Zo ja, dan gaat het in vanaf 2024 of vanaf 2025 op basis van begrotingsdoeleinden.