Onvoldoende rechtszekerheid over verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw?

De circulaire betreft in essentie een uitbreiding van de eerdere FAQ-lijst met bijkomende vragen en antwoorden.

 Enkele elementen uit de circulaire zijn:

De belastingadministratie meldt dat bij de afbraak van een gebouw, het moet gaan om een volledige sloop en dat in het geval van een bestaand appartementsgebouw de afbraak van één of meer verdiepingen niet wordt aangemerkt als een werk in onroerende staat beoogd door deze maatregel.

Paden, perken, tuinen en afsluitingen bij verkoop: de belastingadministratie geeft aan dat in het geval van een verkoop, niet bij aannemingswerken, het deel van de prijs dat betrekking heeft op het aanleggen van paden, perken, tuinen en afsluitingen, die samen met het bijhorend terrein aan het verlaagde btw-tarief worden verkocht, onder het verlaagde tarief valt.

Verduidelijking oppervlaktecriterium: de belastingadministratie gaat uitgebreid in op het oppervlaktecriterium en beschrijft wat moet worden begrepen onder “bewoonbare zolder- en kelderruimtes”. Het betreft ruimtes ontworpen voor huisvesting bijvoorbeeld als leefruimte, slaapruimte of hobbykamer. Hierbij geldt dat de bestemming van de ruimte primeert op de benaming die op de plannen zou worden gebruikt. Eveneens meldt de belastingadministratie dat een ruimte onder een schuin dak volledig in aanmerking wordt genomen als de oppervlakte groter is dan 4m² en de hoogte op minstens één punt meer bedraagt dan 2 meter.

Spijtig genoeg biedt deze circulaire niet het antwoord op alle issues waarover vanuit de praktijk nog vragen zijn. Gelukkig laat de fiscus weten dat het de bedoeling is om een bijkomende FAQ te publiceren met voorbeelden die nog niet aan bod zijn gekomen.