Opletten bij betaling vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners vennootschappen?

Kiest u voor een overschrijving, let dan op dat u die op het juiste, nieuwe rekeningnummer doet, nl. BE42 6792 0000 0054 (BIC PCHQBEBB). Gebruik verder de gestructureerde mededeling die op het aanslagbiljet vermeld wordt.

Betaalt uw vennootschap haar aanslag online via MyMinfin, dan is dat iets gemakkelijker in die zin dat u dan steeds op het juiste rekeningnummer betaalt en met de juiste mededeling.