Opnieuw zeer strenge ficheverplichtingen?

Vanaf inkomstenjaar 2022 moeten werkgevers en bedrijfsleiders rekening houden met nieuwe ficheverplichtingen. Deze nieuwe, ruimere rapportering geldt voor alle onkostenvergoedingen (zowel de werkelijke als de forfaitaire) die vanaf 1 januari 2022 worden betaald. Zo is iedereen verplicht om telkens het bedrag van de onkostenvergoeding te vermelden op de fiche 281.10 (voor werknemers) en de fiche 281.20 (voor bedrijfsleiders). De fiscus kan zo extra controle (lees: boetes uitdelen) op eventueel dubbel gebruik van onkostenvergoedingen.

Dit geldt dus ook voor de onkostenvergoedingen die door een vennootschap aan haar bedrijfsleiders worden betaald.

In de praktijk brengt de ruimere ficheverplichting echter heel wat bijkomend administratief werk met zich mee. De nieuwe verplichting heeft immers betrekking op de werkelijke bedragen die gewoonlijk niet via de payroll worden terugbetaald. Om de fiches 281.10 en de fiche 281.20 correct op te maken zal een procedure moeten uitgewerkt worden om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot deze terugbetaalde kosten ook effectief in de loonadministratie zal worden opgenomen.

Dit betekent voor alle cijferberoepers weer extra tijdsbesteding.

Bij overtreding hiervan kan dat leiden tot sancties in de vorm van de niet-aftrekbaarheid als beroepskost en/of een administratieve geldboete.