Sneller btw terugkrijgen?

Als de Staat btw moet terugbetalen aan de btw-plichtige, wordt dat btw-tegoed in principe naar het volgende aangiftetijdvak overgedragen. Maar op verzoek van de btw-plichtige kan het ook teruggegeven worden. Dat kan echter alleen als het tegoed een bepaald minimumbedrag bereikt. Die minima werden verlaagd met ingang van 1 april 2021.

De nieuwe minimumbedragen zijn:

  • € 50 (i.p.v. € 245) als om teruggaaf wordt verzocht in de btw-aangifte die betrekking heeft op het laatste kwartaal of de laatste maand van het jaar;
  • € 400 (i.p.v. € 615) als een kwartaalaangever om teruggaaf verzoekt in de aangifte m.b.t. één van de eerste drie kwartalen;
  • € 400 (i.p.v. € 1 485) als een maandaangever om teruggaaf verzoekt in de laatste maandaangifte van een kwartaal;
  • € 50 (i.p.v. € 245) voor maandaangevers met een vergunning voor maandelijkse teruggaven;
  • € 50 (i.p.v. € 245) voor starters (d.w.z. binnen 24 maanden vanaf de aanvang van de economische activiteit) die maandaangiften indienen;

In tegenstelling tot de verlaging van de btw-boetes is de verlaging van de teruggavedrempels niet tijdelijk. Het KB bevat geen einddatum.