Starten als zelfstandige: de invloed op je wettelijk pensioen zelf berekenen?

Op Mypension kan je al een aantal jaren je persoonlijk pensioendossier raadplegen. De 2 zaken die je er terugvindt is de informatie over hoeveel het wettelijk pensioen (eerste pijler) zal bedragen, de wettelijke pensioendatum en de stand van zaken van al opgebouwde aanvullende pensioenen zoals je IPT en/of VAPZ (de tweede pensioenpijler). Mypension bevat geen info over de derde pijler, zoals het klassieke pensioensparen en het langetermijnsparen.

De stap zetten naar het ondernemerschap en een zelfstandige activiteit opstarten in plaats van verder te blijven werken als werknemer, is voor velen (vaak ten onrechte) nog een sprong in het duister, die vragen en onzekerheden met zich meebrengt.

Zeker als wij weten dat al 20 jaar het aantal zelfstandigen stijgt (de kaap van 1,2 miljoen zelfstandigen is vorig jaar bereikt) is het belangrijk wat de invloed kan zijn van een nieuwe activiteit als zelfstandige op je later pensioen. Voor wie als werknemer met een nieuwe job begint, was het al langer mogelijk om die berekening te maken. Sinds kort kan het dus ook indien je start als zelfstandige in hoofdberoep en stopt met je huidige beroepsactiviteit. Je kan dan simuleren wat dat betekent voor het wettelijk pensioen waarop je later recht hebt.

Ook kan je de berekening maken als je de overstap maakt van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep en kan je de impact simuleren van meer of minder inkomsten als zelfstandige op je wettelijk pensioen.

Eens ingelogd op Mypension.be ga je naar de tab “mijn pensioenplannen” en klik je op het luik “bereken de impact van een loopbaanwijziging op uw pensioen”. Je geeft de mogelijke startdatum in en een inschatting van je jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen (bruto beroepsinkomsten – de beroepskosten).

Spijtig genoeg kan een simulatie van een combinatie van verschillende parallelle beroepsactiviteiten (een zgn. gemengde beroepsloopbaan) nog niet gemaakt worden (dat zal wel op termijn kunnen). Ook houden simulaties (nog) geen rekening met eventuele extra inkomsten als werknemer of ambtenaar in bijberoep.