Studentenjobs dit jaar, hoe zit dat nu?

Het principe is dat de netto bestaansmiddelen, waaronder ook het loon uit een studentenjob van een kind, een bepaald grensbedrag niet mag overschrijden, indien hij of zij fiscaal gezien niet meer ten laste is.

Een stuk loon ten belope van € 2.840,00 is altijd vrijgesteld. Maar de inkomsten van kinderen, die het eerste en het tweede kwartaal van 2021 als jobstudent hebben gewerkt in de zorgsector of in het onderwijs, tellen niet mee voor de berekening. Ook dient er geen rekening gehouden te worden met het loon dat men zou verdienen door een studentenjob tijdens het derde kwartaal van 2021 zonder dat er vereist is dat die uren in een welbepaalde sector gepresteerd worden.