Terbeschikkingstelling en terugbetaling van mondmasker of coronatest?

Als een werknemer een coronatest, mondmaskers of ontsmettingsgels uit eigen zak betaalt en de werkgever de kosten daarna terugbetaalt, beschouwt de fiscus die vergoeding niet als een belastingvrije terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. In principe gaat het dus om een belastbaar voordeel in hoofde van de werknemer.

Een voordeel in natura kan men alleen vermijden als de werkgever de tests zelf ter beschikking stelt. Is het niet absurd om een onderscheid te maken tussen terbeschikkingstelling en terugbetaling, zeker als mondmaskers of een coronatest verplicht zijn? Maar de minister ziet een logica: als de werkgever zelf het materiaal ter beschikking stelt, kan die waken over de kwaliteit.

Om een belastbaar voordeel te vermijden mag er dus geen terugbetaling gebeuren, maar moet dit materiaal worden toegekend door de werkgever. De fiscus maakt wel een uitzondering voor de situatie van een werknemer die zich niet naar zijn werkplaats kan begeven om de mondmaskers in ontvangst te nemen omdat hij in het buitenland tewerkgesteld is.