Tijd om uw sociale bijdragen en voorafbetalingen voor 2022 te optimaliseren?

Definitieve sociale bijdragen voor 2022 worden berekend op het netto belastbaar inkomen van 2022. Omdat het exacte bedrag daarvan pas definitief bekend is na het indienen van de aangifte, betaal je nu voorlopige bijdragen. Om die voorlopige bijdragen te berekenen, wordt er gekeken naar het inkomen van drie jaar voordien. Voorlopige bijdragen voor 2022 worden dus berekend op basis van het geïndexeerd netto belastbaar inkomen van 2019.

Zodra de fiscus het definitieve inkomen meegedeeld heeft aan het sociaal verzekeringsfonds, worden deze voorlopige bijdragen herzien op basis van het effectief netto belastbaar inkomen. Het sociaal verzekeringsfonds berekent dan de definitieve bijdragen. Ofwel krijg je geld terug ofwel moet er bijbetaald worden. Voor het inkomen van 2022 zal de herberekening in 2023 of 2024 gebeuren.

Blijkt uit de berekening dat de effectieve sociale bijdragen voor 2022 hoger liggen dan de voorlopige bijdragen, dan is het belangrijk om meer bijdragen te betalen. Hierdoor verlaagt ook het belastbaar inkomen van 2022, waardoor de afrekening van de bijdragen voor 2022 zelfs lager ligt dan wanneer je zou wachten tot 2023 om 2022 te regulariseren. Bovendien daalt hierdoor de personenbelasting. Bij het sociaal verzekeringsfonds kan je een herberekening vragen.

Liggen je inkomsten lager dan kan je natuurlijk ook vragen om je voorlopige bijdragen voor het laatste kwartaal van 2022 te verlagen. Blijkt achteraf dat er te weinig voorlopige bijdragen werden betaald, dan moet er op het tekort een vermeerdering van 3% per kwartaal en 7% per jaar extra betaald worden. Spijtig genoeg zijn deze vermeerderingen niet aftrekbaar.

Meer info

Bijbetalingen van belastingen kan je ook steeds vermijden door tijdig (de beste tijdstippen zijn april en juli) voorafbetalingen te doen. Hierdoor vermijd je een belastingvermeerdering en krijg je gemoedsrust. De laatste voorafbetaling kan je doen (via een voorafbetalingskrediet bij je bank) vóór 20 december 2022 (indien het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar).

Hoe vroeger je betaalt, hoe groter de bonificatie en hoe sneller je de vermeerdering uitschakelt (is 6,75% voor vennootschappen en 2,25% voor natuurlijke personen).

Tenslotte kan je door vooraf te betalen de fiscale lasten spreiden over het hele (boek)jaar en geniet je een psychologisch voordeel in de vorm van rust en comfort.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen en https://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/voorafbetalingen