Tolerantie inzake beperking aftrek bijdragen voor IPT of groepsverzekering? Praat met uw makelaar!

De 80%-grens betekent dat het kapitaal dat opgebouwd wordt op grond van de overeenkomst, er niet toe mag leiden dat de toekenning die de begunstigde zal ontvangen naar aanleiding van zijn pensionering (bestaande uit de som van de aanvullende pensioenen van de tweede pijler en het wettelijk pensioen), in jaarlijkse rente, meer bedraagt dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging.

Naar aanleiding van de afschaffing van de correctiecoƫfficiƫnt voor zelfstandigen had de fiscus beslist om de schatting van het wettelijk pensioen rectroactief sinds 2021 niet langer te baseren op 25%, maar op 50% van de brutojaarbezoldiging. Daardoor zou de fiscus ondanks een correcte berekening op basis van de in 2021 geldende regels, alsnog een deel van de premie kunnen verwerpen.

In een nieuwe circulaire van eind augustus geeft de fiscus nu aan hoe er moet omgesprongen worden met een eventueel op basis van de nieuwe regels te veel betaalde premies in 2021 en 2022. Voor de inkomstenjaren 2021 en 2022 moet volgens de circulaire het gedeelte van de premie dat niet aftrekbaar is, niet in de verworpen uitgaven opgenomen worden. Aan deze tolerantie hangen wel een aantal voorwaarden vast.

Ga met je makelaar of verzekeringsagent na of de premies voor je IPT in 2021 en 2022 effectief te hoog lagen. Als er een overschrijving is en als de premie voor 2022 nog niet betaald is, dan laat je die premie het best herberekenen. Als de betaalde premie voor 2021/2022 te hoog ligt, dan dient de makelaar of agent contact op te nemen met de cijferberoeper.

Het VAPZ, het POZ, het pensioensparen en het lange termijn sparen blijft (voorlopig) volledig buiten schot van deze nieuwe regeling, net zoals de uitkering bij vroegtijdig overlijden.