Tot € 3.000,00 euro boete voor wie aangifteplicht van een onroerend goed (ook in het buitenland) of renovatie aan zijn laars lapt?

Reeds jaren moet al wie eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van een in België gelegen onroerend goed uit eigen beweging onder meer aangifte doen:

- van de ingebruikneming of de daaraan voorafgaande verhuring van een nieuw opgericht of herbouwd onroerend goed;

- van de voltooiing van wijzigingswerken aan een gebouw;

- van wijzigingen aan ongebouwde onroerende goederen.


De aangifte moet gebeuren binnen de 30 dagen volgend op de betreffende gebeurtenis. Doe je dit niet, kan een administratieve boete opgelegd worden van € 50,00 tot € 1.250,00.

Hetzelfde geldt m.b.t. voormelde gebeurtenissen ten aanzien van in het buitenland gelegen onroerende goederen. Voor onroerende goederen in het buitenland heeft de wetgever in 2021 niet alleen in nieuwe aangifteverplichtingen voorzien, hij heeft ook een specifieke administratieve boete ingevoerd indien aangifteverplichtingen niet worden nageleefd. Die boete bedraagt minstens € 250,00 en maximaal € 3.000,00.

Deze specifieke boete was nieuw voor alles wat te maken heeft met een in het buitenland gelegen onroerend goed. Maar zij is daarnaast ook van toepassing verklaard op de aangifteverplichtingen die te maken hebben met in België gelegen onroerende goederen. Ten aanzien van in België gelegen onroerende goederen is de boete van € 50,00 tot € 1.250,00 vervangen door een nieuwe specifieke boete van € 250,00 tot € 3.000,00. Deze specifieke boete geldt sinds 1 januari 2021 maar kon evenwel nog niet effectief worden toegepast. De koning moest immers de schaal en de toepassingsmodaliteiten ervan nog vastleggen. Dit is nu gebeurd bij het KB dat deze maand werd gepubliceerd.

De fiscus werkt proactief samen met de lokale besturen om de wijzigingen aan onroerende goederen op te volgen op basis van de afgewerkte vergunningen. Er zijn ook controles mogelijk om na te gaan of de aangifteplicht is nagekomen. Dat kan variëren van terreinbezoeken tot digitale controles. Die kunnen willekeurig plaatsvinden of bij het vermoeden van anomalieën. Onlangs bleek dat de fiscus informatie en foto’s op immowebsites en andere onlineplatformen gebruikt om na te gaan of het kadastraal inkomen van een woning nog up to date is.

Niet alle renovatiewerken resulteren in een aanpassing van het kadastraal inkomen. Het gaat alleen om werken waarbij de bewoonbare oppervlakte wordt vergroot of waarbij het comfort verbetert (zoals de installatie van een extra badkamer, de aanbouw van een veranda of het ombouwen van een zolderkamer). Eenvoudige energiebesparende investeringen geven geen aanleiding tot een aanpassing van het kadastraal inkomen (zoals het vervangen van een oude verwarmingsketel, het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van een dak, schilderwerken of het plaatsen van een nieuwe vloer).