Vanaf morgen nieuwe btw-plicht voor wie gemeubeld logies verhuurt?

Is de verhuur van een gemeubeld onroerend goed een onroerende verhuur, dan is de huur niet onderworpen aan de btw en is er geen recht op btw-aftrek. Gaat het daarentegen om een hoteldienst, dan moet men 6% btw aanrekenen en heeft de verhuurder wel een recht op aftrek.

Tot en met 30 juni 2022 is er sprake van een hoteldienst als er systematisch voor alle gasten en dit tegen een forfaitaire prijs, gemeubeld logies ter beschikking gesteld wordt en er onthaal voorzien is gedurende een groot deel van de dag. Vereist is bovendien dat er ofwel nog regelmatig onderhoud en schoonmaak voorzien wordt, ofwel huishoudlinnen voorzien of ververst wordt, ofwel een ontbijt voorzien wordt. Eén van die drie bijkomende diensten moest dus ook voorzien worden voor de Btw.

Vanaf 1 juli 2022 is onderworpen aan de btw: het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak verleend wordt voor een periode van minder dan drie maanden. Daarbovenop moet minstens één van de volgende bijkomende diensten verstrekt worden:

- instaan voor het fysieke onthaal van de gasten;
- de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, wanneer het gemeubeld logies verstrekt wordt voor een periode van meer dan een week, de vervanging ervan ten minste eenmaal per week;
- het dagelijks verschaffen van het ontbijt, door de exploitant van het logies of door een derde voor zijn rekening.

Wat meer bepaald de terbeschikkingstelling en de vervanging van huishoudlinnen betreft, voorziet de wet de verstrekking van huishoudlinnen aan het begin van het verblijf en de vervanging ervan ten minste eenmaal per week. Wanneer de enige samenhangende dienst bestaat in de verstrekking van linnengoed bij aankomst zonder vervanging na een week (voor verblijven van meer dan een week), blijft de vrijstelling van toepassing. Voor verblijven van een week of minder volstaat daarentegen de verstrekking van linnengoed aan het begin van het verblijf voor de toepassing van de belastingheffing.

De wetgever bepaalde al sinds 1 januari 2022 (op grond van concurrentieverstoring van airbnb’s) dat aanbieders van gemeubelde logies in principe uitgesloten zijn van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (omzet minder dan € 25.000,00). Dit blijft ook zo vanaf 1 juli 2022.

Een btw-plicht brengt formaliteiten met zich mee. Maar er is ook een belangrijk voordeel: de verhuurder mag de zelf betaalde btw op de gemaakte kosten volgens de normale regels aftrekken. Ook btw die werd betaald vóór 1 juli 2022 kan zelfs gerecupereerd worden via de herzieningsperiode.