Vanaf volgende maand lagere notariskosten, ook voor statutenwijzigingen?

Voor de aankoop en financiering van de enige eigen woning tot een bedrag van € 850.000,00 komt er een korting op de notariskosten. Wie een woning koopt tussen de € 100.000,00 tot € 350.000,00 zal gemiddeld € 1.000,00 minder betalen. Voor woningen tussen € 350.000,00 en € 850.000,00 wordt de korting gradueel verlaagd.

Een vennootschap oprichten met standaardstatuten kost vanaf volgend jaar € 1.000,00, tenminste voor oprichtingen door natuurlijke personen met een inbreng van geld.

Elke rechtspersoon die onderhevig is aan het nieuwe vennootschapsrecht moet voor eind 2023 bij de notaris passeren voor een statutenwijziging. Voor dergelijke wijzigingen geldt geen aanpassing van het ereloon.

Volgens enkele notarissen blijkt dat een aantal kosten onder voorbehoud zijn en altijd aangepast kunnen worden.