Vanaf wanneer weet de fiscus hoeveel geld er op je bankrekeningen staat?

Aan het ‘fiscaal bankgeheim’ in België komt nagenoeg een einde door de aanzienlijke versterking van het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank. Zo moet iedere Belgische bank en verzekeraar, voor het eerst uiterlijk op 31 januari 2022, de saldo's rapporteren van de bank- en betaalrekeningen die bij hen worden aangehouden. Daarnaast moeten ze per cliënt ook systematisch de totale waarde meedelen van bepaalde financiële contracten zoals effectenrekeningen en levensverzekeringen tak 21, 23 of 26.

De fiscus zal voortaan dus in één oogopslag kunnen zien hoeveel een natuurlijke persoon of rechtspersoon bij een Belgische financiële instelling aanhoudt en dus toegang krijgen tot extra informatie, die hij later mogelijk zal gebruiken voor datamining.

Er is ondertussen al een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof wegens schending van de privacyregels en in het parlement wordt alweer gewerkt aan reparatiewetgeving.