Verdwijnt het fiscaal stelstel van de auteursrechten en wie het toepast krijgt een vraag om inlichting?

De Hoge Raad vraagt de afschaffing van de auteursrechten, maar beveelt om de maatregel in de tijd te spreiden. Volgens de Raad is het systeem ontspoord doordat het stelsel is uitgebreid naar een veel omvangrijkere doelgroep dan aanvankelijk bedoeld was. Op 7 jaar nam het aantal begunstigden met 152% toe.

De afgelopen maanden heeft de fiscus een centraal aangestuurde controleactie uitgevoerd inzake auteursrechtenvergoedingen voor 2018 en 2019. Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst. De gestelde vragen zijn erop gericht om na te gaan of de voorwaarden voor de fiscale gunstregeling wel vervuld zijn. Zo wordt onder andere gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de werken voor te leggen, een kopie van een eventuele ruling, een uitleg over de berekening van de vergoedingen, een onderbouwing dat ze marktconform zijn, … . Op een vraag om inlichting moet binnen één maand geantwoord worden.