Verhoogde belastingvermindering voor kosten van kinderopvang?

Wat is nieuw vanaf aanslagjaar 2021?

Er wordt gewerkt met een geïndexeerd bedrag. Dit geeft een verhoging van € 11,20 naar € 13,00 per dag en per kind.

Daarnaast worden de leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar verhoogd naar 14 en 21 jaar.

Bovendien komen ook in aanmerking: organisaties die thuisopvang voor zieke kinderen organiseren en zelfstandige oppassers die op een ziek kind passen in het kader van hun beroepsactiviteit.

Wat is nieuwe vanaf aanslagjaar 2022?

Door de indexering betekent dit een verhoging van € 13,00 naar € 13,70 per dag en per kind.