Vermindering onroerende voorheffing nu aanvragen?

Je kan in aanmerking komen voor een proportionele vermindering (in verhouding tot de sluitingsperiode) van de onroerende voorheffing, als het gaat om een sluiting van minstens 90 dagen (niet noodzakelijk aaneensluitend). Maar dan moet je tegen uiterlijk eind volgende maand bezwaar indienen.

Dit kan online (via het contactformulier of het digitaal loket) of per post (https://www.vlaanderen.be/bezwaar-indienen-tegen-een-belasting).

In Walloniƫ krijg je de vermindering pas vanaf 180 dagen sluiting en moet er bezwaar ingediend worden binnen de 6 maanden vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet.