Vervalt het fiscaal gunstregime voor pick-ups vanaf volgende maand?

Pick-ups zijn populair, ze werden tot nu belast als lichte vrachtwagen. Voor een lichte vrachtwagen moet geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) worden betaald, noch de jaarlijkse verkeersbelasting. Maar als er geen sprake is van een gebruik voor beroepsdoeleinden, is dat volgens de Vlaamse regering geen correcte toepassing van de verkeersbelasting.

Het gunstige tarief was eerst alleen voorzien voor professioneel gebruik, maar aangezien de helft van deze wagens voor privédoeleinden wordt gebruikt, schrapt de Vlaamse regering de fiscale voorkeursbehandeling vanaf 1 januari 2023.

Deze voorkeursbehandeling blijft wel gelden voor wie een ondernemingsnummer kan voorleggen. De nieuwe regeling wordt niet retroactief toegepast. Wie reeds een pick-up heeft, ondervindt geen veranderingen.

Voor particulieren is echter een overgangsregeling voorzien voor nieuwe pick-ups (geen tweedehandse) die vóór 1 januari 2023 besteld zijn en waarbij de bestelbon aan Vlabel vóór 15 februari 2023 bezorgd wordt, samen met het formulier terug te vinden via hierna vermelde link: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/nieuwsberichten/fiscaal-gunstregime-voor-pick-ups-afgeschaft-vanaf-1-januari-2023.