Vlabel verleent corona-uitstel van onroerende voorheffing, registratiebelasting en erfbelasting?

Rechtspersonen mogen de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 betalen tegen uiterlijk 30.04.2021 (ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat). Er zullen in dat geval geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden.

Eenmanszaken kunnen voor de OV voor aanslagjaar 2020, die betrekking heeft op onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden, soepel een afbetalingsplan vragen, met 30.04.2021 als uiterste betaaldatum. Er zullen in dat geval geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden. Er moeten geen bewijzen van financiƫle problemen voorgelegd worden.

Inzake registratiebelasting en erfbelasting voorziet Vlabel een termijnverlenging tot 30.04.2021 om aan de fiscale verplichtingen te voldoen. Dit betekent concreet dat als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 01.11.2020 en 30.04.2021, en de fiscale verplichtingen uiterlijk op 30.04.2021 nageleefd worden, er dan geen belastingverhoging verschuldigd is.

Het gaat onder meer om (de termijnen voor) de aangifte van nalatenschap en voor de registratie van een akte, om te voldoen aan de voorwaarden om de gunstregimes te behouden.