Welke fiscale coronamaatregelen worden verlengd?

Vorige maand werd beslist om de vrijstelling van gewestelijke en lokale premies te verlengen van eind deze maand tot 31 december 2021 (premies die tot die datum toegekend kunnen worden).

Tot eind juni 2021 wordt verlengd: de vrijstelling voor overuren in de zorg en in cruciale sectoren, de verlaging tot 15% van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werklozen, de btw-verlaging tot 6% voor mondmaskers en handgels, de vrijstelling voor notariële volmachten, het individuele uitstel op aanvraag voor betaling van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw, voor ondernemingen die kunnen bewijzen dat ze hinder ondervinden door corona.

Daarnaast wordt de grens voor een belastingvrije thuiswerkvergoeding opgetrokken van € 129,48 tot € 144,41 voor de periode van 1 april tot 30 juni 2021.