Waarom betaal je best je sociale bijdragen vóór 31 december 2022?

Sociale bijdragen die niet betaald zijn op de laatste dag van het kwartaal, worden automatisch verhoogd met 3%. Die 3% wordt toegepast ongeacht het aantal dagen dat je te laat zou zijn.

Alle sociale bijdragen die aan het einde van het jaar niet betaald zijn, worden automatisch verhoogd met nog eens 7% extra. Die 7% aan het einde van het jaar komt dus bovenop die 3% die geldt per kwartaal. De sociale bijdragen van het vierde kwartaal vergeten te betalen kost begin 2023 dus 10% extra. En die verhogingen zijn sinds aanslagjaar 2021 niet meer aftrekbaar in de personenbelasting.

Tenzij je een eenmanszaak hebt. Voor een eenmanszaak zijn sociale bijdragen aftrekbaar in het jaar dat ze een zekere en vaststaande schuld zijn en als dusdanig geboekt zijn, zelfs als ze nog niet betaald zijn.

Tijdig betalen is eveneens belangrijk voor uw vrij aanvullend pensioen (VAPZ). Een premie VAPZ is fiscaal gezien immers niet aftrekbaar als er nog sociale bijdragen openstaan. Fiscaal gezien heeft het dus geen zin om een VAPZ-premie te betalen als sociale bijdragen niet tijdig betaald kunnen worden.

Alle voorlopige bijdragen (inclusief de regularisatiebijdragen die in 2022 vervallen), alle bijdragen van 2021 die uitgesteld werden door de coronacrisis en alle uitgestelde bijdragen van 2020 die met een afbetalingsplan verschuldigd zijn, moeten betaald zijn voor het einde van deze maand om de VAPZ-premie te kunnen aftrekken.

De tolerantie (betalingsuitstel) zoals die bestond voor 2020 en 2021 in het kader van de coronacrisis is er nu niet meer.

Vanwege de energiecrisis kan je tot 15/12/2023 een betalingsuitstel vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022. Ook bij dit betalingsuitstel geldt geen aftrekbaarheid van betaalde premies VAPZ.

Dus geen enkel betalingsuitstel verantwoordt de aftrekbaarheid van een VAPZ-premie.