Waarom het zo belangrijk is om vooraf te betalen?

Hoe boetes vermijden?

Een boete kan je niet ontwijken indien er niet tijdig wordt vooraf betaald. Hoe vroeger er wordt vooraf betaald, hoe lager de boete. Er zijn steeds 4 vervaldagen. De laatste vervaldag, indien het boekjaar een kalenderjaar is, is deze van 20 december 2020. Een handige vuistregel: door 75% van de geraamde belasting van een boekjaar vooraf te betalen vóór 10 april, wordt de boete niet toegepast. Door 90% van de geraamde belasting van het boekjaar vooraf te betalen vóór 10 juli, wordt de boete niet toegepast.

Tijdig voorafbetalen via een lening (voorafbetalingskrediet)

Door ten laatste vóór 20 december een voorafbetalingskrediet aan te gaan begint je lening nu te lopen en zijn de intresten zo laag dat een lening veel minder kost dan de boete wegens onvoldoende of geen voorafbetaling. Bovendien zijn enkel intresten fiscaal aftrekbaar, boetes nooit.

Coronamaatregelen

De maatregelen in het kader van de coronacrisis treffen veel vennootschappen en zelfstandigen. Om liquiditeitsproblemen op te vangen, verhoogt de regering de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag. Het uitstellen van voorafbetalingen naar december is dus voor 2020 minder nadelig t.o.v. 2019.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen#q6