Waarom je een hybrideauto beter bestelt vóór 1 januari 2023 dan 1 juli 2023?

De vergroening van de autofiscaliteit bestaat grotendeels uit gefaseerde beperking van de aftrekbaarheid van autokosten. Meer bepaald is het percentage van de kosten dat op termijn aftrekbaar is, afhankelijk van de datum waarop de wagen besteld wordt of het lease- of rentingcontract ondertekend wordt.

1 juli 2023 is een cruciale datum voor auto’s die louter op fossiele brandstof rijden. Zijn ze vóór die datum aangeschaft, dan verandert er helemaal niets. Het aftrekbare percentage van de kosten van die auto’s blijft onderworpen aan de gramformule en dat voor altijd. Voor auto’s van na die datum wordt het resultaat van de gramformule begrensd tot 75% in 2025, 50% in 2026 en 25% in 2027. Vanaf 2028 zijn de kosten dan helemaal niet meer aftrekbaar.

De regeling voor zowel volledige hybrides als plug-in hybrides is identiek aan die voor auto’s die alleen op fossiele brandstof rijden, op één verschil na dat met de brandstofkosten te maken heeft. Voor fossiele brandstofkosten telt 31 december 2022. Brandstofkosten voor wagens die vanaf 1 januari 2023 worden besteld, volgen niet meer de fiscale aftrekbaarheid van de auto, maar zijn maar voor 50% aftrekbaar.