Wanneer de aangifte personenbelasting indienen?

De papieren aangiften werden door de fiscus verstuurd in de loop van de vorige maand. Wie het formulier begin deze maand nog niet gekregen heeft, moet naar zijn belastingkantoor bellen om er alsnog één te ontvangen.

Als een voorstel voor vereenvoudigde aangifte gecorrigeerd moet worden, moet dat ook tegen 30 juni (op papier) 2021 of 15 juli 2021 (elektronisch) gebeuren. Net als vorige jaren is de speciale termijn voor mandatarissen niet van toepassing. Dus ook indien je beroep doet op een mandataris om het voorstel te wijzigen, moet dat ten laatste op 15 juli 2021 gebeuren. Wie zijn voorstel nog op papier toegestuurd krijgt (d.w.z. wie Tax-on-web of de eBox niet gebruikt), heeft dit reeds ontvangen of zal het begin deze maand ontvangen.

De fiscus en ook wij wijzen erop dat men er goed aan doet het voorstel grondig na te kijken. Op de website van de fiscus staat zelfs een lijst van de punten waar men in het bijzonder goed op moet letten, o.m. omdat de fiscus niet over de bewuste gegevens beschikt (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/voorstel-van-vereenvoudigde-aangifte/check).

Omdat de fiscus strikter te werk gaat, krijgen dit jaar iets minder mensen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Belastingplichtigen die geen voorstel meer krijgen in 2021, worden daarover geïnformeerd met een (standaard)brief of via een eBox-notificatie.