Waarom het belangrijker wordt om een debetstand R/C om te zetten naar een lening met vaste looptijd?

Wanneer u persoonlijk geld verschuldigd bent aan uw vennootschap via rekening courant (debet R/C), wordt u belast op een voordeel alle aard bestaande in fiscaal forfaitair geraamde debetinteresten. Deze fictieve interesten op de debetstand van de lopende rekening zijn doorgaans zeer hoog. Na een tarief van 8,78% voor 2019 loopt het tarief voor 2020 op tot meer dan 10% (10,2%).

De mogelijkheid bestaat om te gaan werken met een lening op vaste termijn bij uw eigen vennootschap (met of zonder periodieke terugbetalingen van kapitaal). Hierdoor kan u fiscaal een veel kleinere kostprijs bewerkstelligen.

De formule voor de berekening van het voordeel van alle aard is hier heel wat interessanter omdat u hierop belast wordt via het zogenaamde maandelijkse lastenpercentage. Voor leningen aangegaan voor 2020 bedraagt dit percentage 0,11%. Voor een lening op 10 jaar komt dit neer op een reƫel percentage van 2,6%.

Het omzetten van een debetstand R/C naar een lening met vaste looptijd wordt op die manier dus veel goedkoper. Belangrijk hierbij is wel een evenwichtig leningscontract op te stellen waarbij de strenge regels van het Burgerlijk wetboek moeten worden gevolgd.