Wat is de impact van de fiscale hervorming voor jezelf en je onderneming?


voor particulieren:

 • verhoging van de belastingvrije som van € 10.160,00 naar € 13.500,00;
 • belastingschijf van 45% stijgt van € 46.440,00 naar € 60.000,00;
 • verlenging van de werkbonus;
 • verhoging belastingvoordeel voor alleenstaande ouders;
 • verhoging van belastingvermindering voor kinderopvang tot € 24,70 per dag;
 • geleidelijke afschaffing van het huwelijksquotiënt;
 • afschaffing van de aftrek en de daarmee samenhangende belasting op alimentatie met een overgangsperiode;
 • bepaalde voordelen in natura zullen worden belast op basis van hun werkelijke waarde (niet meer forfaitair);
 • verdubbeling van de belasting op effectenrekeningen;
 • beperking van belastingregeling voor aandelenoptieplannen;
 • het tweede plafond van het pensioensparen waarbij een belastingvermindering geldt van 25% verdwijnt.


voor bedrijven:

 • verhoging van de belastingvrije som van € 10.160,00 naar € 13.500,00;
 • belastingschijf van 45% stijgt van € 46.440,00 naar € 60.000,00;
 • verlenging van de werkbonus;
 • verhoging belastingvoordeel voor alleenstaande ouders;
 • verhoging van belastingvermindering voor kinderopvang tot € 24,70 per dag;
 • geleidelijke afschaffing van het huwelijksquotiënt;
 • afschaffing van de aftrek en de daarmee samenhangende belasting op alimentatie met een overgangsperiode;
 • bepaalde voordelen in natura zullen worden belast op basis van hun werkelijke waarde (niet meer forfaitair);
 • verdubbeling van de belasting op effectenrekeningen;
 • beperking van belastingregeling voor aandelenoptieplannen;
 • het tweede plafond van het pensioensparen waarbij een belastingvermindering geldt van 25% verdwijnt.


btw: 

 • harmonisatie van de verlaagde tarieven van 6% en 12% op 9%;
 • tarief van 0% voor groenten en fruit, geneesmiddelen, producten voor persoonlijke hygiëne en openbaar vervoer;
 • handhaving van btw-tarief van 6% voor gas, elektriciteit, leidingwater en huisverwarming.


aanvullende pensioenen:

 • afschaffing van de 80%-regel (som van geraamd wettelijk pensioen en aanvullend pensioen omgezet in een lijfrente, mag niet meer zijn dan 80% van het bruto inkomen);
 • vervanging door eenvoudiger systeem (maximumpremie wordt uitgedrukt in een percentage van het loon: 12% tot € 71.520,00 en 32% voor het loon boven dat plafond);
 • misschien hogere belastingen op het kapitaal van deze aanvullende pensioenen (tot 33%);
 • geen keuze meer tussen opvraging kapitaal en rente.

Het grote fiscale hervormingsproject van de minister is niet meer. De belasting van meerwaarden op aandelen en deze op reële huren zal tijdens deze legislatuur niet worden gestemd. Toch stelt de minister een belastingrijke hervorming voor die sommigen blij zal maken (middenstanders), sommigen teleurgesteld (vermogensbezitters met weinig beroepsinkomsten) en sommigen ongelukkig (opnieuw de IT-sector).

Nu is het tijd voor besprekingen die waarschijnlijk minder bitter zullen zijn dan men had kunnen denken. Het project van de minister zorgt ervoor dat elke partner in de meerderheid ten minste één maatregel heeft waarvoor zijn kiezers gevoelig zullen zijn. Wordt vervolgd.