Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021?

Het crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd tot minstens 31 maart 2021;

Ook voor het klassieke overbruggingsrecht gelden soepelere voorwaarden tot minstens 31 maart 2021;

Uitgestelde (niet betaalde) sociale bijdragen van 2020 en regularisatiebijdragen van 2018 moeten met de bijdragen van 2021 betaald worden. Spreiding van betaling over 12 maanden is mogelijk;

De minimumpensioenen (ook voor diegene die al op pensioen is) stijgen met telkens 2,65%, zowel dit jaar als in 2022, 2023 en 2024;

Voor het proportioneel pensioen, dat berekend wordt in verhouding tot uw inkomsten waarop u sociale bijdragen betaalde, levert elk loopbaanjaar vanaf dit jaar ruim 40% extra pensioen op;

Een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen van werknemers;

Hogere belastingaftrek voor kinderopvang: € 13,00 per per dag i.p.v. € 11,20 en leeftijdgrens gaat van 12 naar 14 jaar;

Cash for cars of de mobiliteitsvergoeding verdwijnt definitief;

Geen belasting op thuiswerkvergoedingen mits het bedrag niet hoger is dan € 129,48 en mits minstens 5 werkdagen thuiswerk.