Wat is het voordeligste? Voordeel alle aard auto aangeven of ervoor betalen met eigen bijdrage?

Een voordeel alle aard aangeven betekent dat het wordt belast zoals gewoon loon, dus tegen de progressieve tarieven, en dat er sociale bijdragen op verschuldigd zijn. De vennootschap moet een bedrag van 40% van dat voordeel, of 17% als de vennootschap geen brandstofkosten m.b.t. het privégebruik ten laste neemt, aangeven als verworpen uitgaven. Omdat dit voordeel loon is, moet er bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden. Dit voordeel telt bovendien mee als loon voor de minimumbezoldigingsvoorwaarde voor het verlaagd tarief en om de zgn. 80%-grens te berekenen.

Wil men geen voordeel laten belasten, dan moet er aan de eigen vennootschap een bijdrage worden betaald die ten minste gelijk is aan de forfaitaire waarde van het voordeel. Wordt er minder betaald, dan blijft het verschil belastbaar als voordeel. Dit afkopen van het voordeel heeft geen enkel gevolg voor de verworpen uitgaven van 40% of 17% van het voordeel. De vennootschap moet dit blijven aangeven. Wat de te beperken autokosten betreft is de fiscus van mening dat ze niet verminderd mogen worden met de eigen bijdrage, omdat er in dat geval geen als loon belastbaar voordeel meer is. Diverse rechtspraak is hier niet mee akkoord (zie supra).

Voor de vennootschap is de eigen bijdrage een opbrengst, die volledig belastbaar is. Op basis van diverse vergelijkingen binnen onze dossiers, blijkt dat het voordeel aangeven het voordeligste is.