Wat kan je met je vennootschap fiscaal nog doen of niet doen om minder vennootschapsbelasting te betalen?

De vennootschapsbelasting is voortdurend onderworpen aan nieuwe regels en wetstechnische bijsturingen. Ondoordachte beslissingen kunnen fiscaal nadelig zijn. Bovendien zijn er overgangsregimes die aflopen of kan je bepaalde beslissingen versnellen om een fiscaal voordeel te vergroten.

Zo is het voor hybride wagens interessanter om de aankoop, lease of huur (of bestelling) nog af te ronden voor het einde van dit jaar. Zo wordt vanaf 1 januari 2023 de bovengrens van de fiscale aftrekbaarheid van diesel en benzinekosten vastgelegd op 50%. Die nieuwe bovengrens is alleen van toepassing voor hybride wagens die op of na 1 januari 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd.

Afschrijvingen van nieuwe laadstations voor elektrische of hybride auto’s geven recht op een verhoogde kostenaftrek tot 200% voor investeringen tot 31 maart 2023 (oorspronkelijk 31 december 2022). Zelfs als het laadstation niet onmiddellijk operationeel is, kan het toch interessant zijn om de investering te doen vóór 31 maart 2023. De verhoogde aftrek kan dan worden toegepast zodra het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is, maar het tarief is gelinkt aan het moment van de investering. Tijdig vastklikken kan dus belangrijk zijn.

Vaste activa die kleine vennootschappen tot stand brengen of verwerven (lees: wanneer het afschrijfbaar wordt en dit kan betekenen: nog niet geleverd en/of betaald), komen in aanmerking voor het verhoogde basistarief van 25% onder gewone investeringsaftrek. Vanaf 1 januari 2023 zakt dit naar 8%.

Investeren in de totstandkoming van audiovisuele werken en podiumkunsten kan een nuttige planningstechniek op de valreep zijn om belastingvermeerderingen te vermijden. De deadline om voorafbetalingen te verrichten voor vennootschappen is in principe 20 december. Als een vennootschap op dat ogenblik over onvoldoende cash beschikt, kan het overtekenen van een overeenkomst met een producent die in aanmerking komt voor de tax shelter (raamovereenkomst), vóór het jaareinde de belastbare basis voor dat aanslagjaar nog verminderen. Op die wijze kan de belastingvermeerdering worden beperkt of worden vermeden. De cashbetaling van die tax shelter investering (in tegenstelling tot de cashbetaling van de voorafbetaling, tenzij via een voorafbetalingskrediet) kan namelijk worden uitgesteld met 3 maanden, te rekenen vanaf de ondertekening van de raamovereenkomst.

Daarnaast zijn er nog andere opties, zoals aftrekposten aanwenden vóór het jaareinde, omzetting van investeringsaftrek naar belastingkrediet, dividenden uitstellen of versnellen,… .