Wat zijn de belangrijkste btw-wijzigingen vanaf volgend jaar?

Hieronder kort een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- De administratieve tolerantie die momenteel bestaat bij een laattijdige aangifte, verdwijnt vanaf 1 januari 2024. 1 minuut te laat indienen betekent dan altijd een boete;

- Maandaangevers zullen vanaf volgend jaar geen specifieke vergunning meer moeten aanvragen voor de terugbetaling van hun btw-tegoed;

- De gekende rekening-courant zal worden afgeschaft en worden vervangen door de provisierekening btw. Dit zal zorgen voor nog meer automatisering en centralisering bij de diensten van Inning en Invordering. Ook wordt de domiciliëring van btw-schulden en de aanzuivering van andere schulden met geld op de provisierekening btw een optie;

- Bij een laattijdige of een niet-aangifte, wordt er een voorstel van vervangende aangifte opgelegd. De basis van deze aangifte is de zwaarste aangifte uit de voorbije 12 maanden en bedraagt minstens € 2.100,00 te betalen btw. Indien 1 maand na de kennisgeving van dit voorstel geen correcte btw-aangifte wordt ingediend, wordt deze vervangende aangifte definitief;

- Een aanvraag tot teruggave zal vanaf volgend jaar alleen betrekking hebben op de laatste ingediende aangifte. Opgebouwde tegoeden uit vorige aangiftes zullen via een speciale aparte procedure teruggevraagd moeten worden. Recht op historisch opgebouwde tegoeden kan enkel bij tegoeden van minstens € 50,00 en mits tijdige indiending van aangiftes;

- Vanaf volgend jaar moet er binnen de maand geantwoord worden op een schriftelijke vraag van de btw-administratie. Wordt deze termijn niet gerespecteerd, dan bestaat het gevaar op dwangsommen, inhouding btw-tegoeden, verwerping van het recht op antwoord, boetes,…;

- Bij een laattijdige indiening wordt de verjaringstermijn verlengd van 3 naar 4 jaar.