Wat zijn de gevolgen van een hoger pensioen op uw IPT of groepsverzekering?

De oorzaak van het lager pensioen bij zelfstandigen ligt in de berekeningsbasis (slechts 70% van het inkomen kwam in aanmerking). Sinds vorig jaar wordt bij de pensioenberekening rekening gehouden met het volledig inkomen van de zelfstandige. Zo wordt het verschil met het pensioen van werknemers op termijn weggewerkt (volledige gelijkstelling vindt plaats in 2026).

Dit lage pensioen wordt dikwijls opgevangen door een IPT die de vennootschap voor zijn bedrijfsleider afsluit. De 80%-regel bepaalt het maximum pensioenkapitaal dat gespaard (80% van het loon – het wettelijk pensioen – de reeds opgebouwde pensioenreserves) kan worden.

Als vuistregel, voor de berekening van het op te bouwen pensioenkapitaal, werd tot 2021 het wettelijk pensioenkapitaal gelijkgesteld aan 25% van de bruto-jaarbezoldiging van 2020. Vanaf 2021 is dit 50%. En nu komt het: voor elke bedrijfsleider heeft dit een grote invloed op de hoogte van het pensioenkapitaal want over het verschil tussen de helft van de bruto-jaarbezoldiging en het minimum wettelijk pensioen kan geen pensioenkapitaal meer opgebouwd worden.

Voor een bedrijfsleider met een jaarbezoldiging van € 60.000,00, met reeds 20 jaren dienst als zelfstandige en nog 25 jaar te presteren dienstjaren, zal de nieuwe berekeningsmethode een pensioenkapitaal opleveren dat € 100.000,00 lager is dan bij de berekeningsmethode tot 2021. Bekijk zeker met je verzekeraar wat de impact is op je stortingen van 2021 en 2022!

Houd ook rekening met een explosieve kwestie van de blauwdruk van Minister Vincent Van Peteghem, die bewust vaag worden gehouden. Zo wil de minister de voorkeursbehandeling van een uitbetaling in kapitaal ten opzichte van een uitbetaling in rente gradueel wegwerken (lees: afschaffen). Wie gaat dan nog een pensioenkapitaal via zijn vennootschap opbouwen?