Wat zijn de nieuwigheden in uw aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020?

De federale overheidsdienst Financiën heeft het belastingformulier voor aanslagjaar 2021 vorige week gepubliceerd op zijn website. Deze aangifte gaat over de inkomsten en uitgaven van 2020. In de Vlaamse versie van de aangifte (elke regio heeft een eigen formulier) zijn er 829 codes die u kan invullen. Dat zijn er achttien meer dan in de vorige aangifte, en precies evenveel als in 2019.

De Waalse en Brusselse aangiftes tellen dit jaar elk twintig codes meer dan in 2019.

Zoals verwacht zijn nagenoeg alle nieuwe rubrieken en codes toe te schrijven aan de federale en gewestelijke coronamaatregelen die vorig jaar werden ingevoerd. Een voorbeeld daarvan is de fiscale vrijstelling voor werknemers uit ‘kritieke’ sectoren die door de coronacrisis meer overuren hebben gepresteerd. Andere codes zijn bijvoorbeeld de federale belastingvermindering voor bedrijven met omzetverlies door corona, en de uitbreiding van de Vlaamse win-winlening (kapitaalverschaffing aan kmo’s).

De nieuwe belastingregels op buitenlands vastgoed (niet langer op basis van de huurwaarde maar van een te berekenen kadastraal inkomen) zijn nog niet opgenomen in deze aangifte. Dat zal pas gebeuren in de aangifte van 2022, over de inkomsten behaald in 2021.