Wat zijn de plannen om verder te gaan in de digitalisering van de belastingheffing?

Er zijn goede redenen om de automatisering van de belastingheffing met de nodige kritische aandacht te volgen. De Oeso stelde een nieuw belastingheffingsmodel voor (het Tax Administration 3.0 model). In dit model zullen de fiscale data niet langer worden ingezameld door de overheid, maar door de belastingplichtigen zelf en door diverse private derden. Zij worden verondersteld de belastingen voor belastingplichtigen te berekenen en door te storten. De overheid houdt hierbij de vinger aan de pols door haar digitale systemen te verbinden met die van belastingplichtigen en derden. Dat moet ook controles op afstand mogelijk maken.

In een model waar belastingheffing automatisch gebeurt, worden aangiftes overbodig. Maar hier rijzen toch heel wat vragen.

1) Hoe wordt het recht op verdediging gegarandeerd in een model dat bijna real time belastingen inhoudt nog voor je je er goed en wel van bewust bent?

2) Wie is verantwoordelijk voor fouten in de berekening wanneer private partijen verregaand worden ingeschakeld in de belastingheffing?

3) Wordt controle niet mogelijk via het connecteren van digitale systemen van belastingplichtigen en derden met de fiscus? Zal de impact van zulke geconnecteerde systemen voor de privacy niet groter zijn dan wanneer de belastingplichtige in eerste instantie via een aangifte zijn data prijsgeeft?

4) Hoe ver kan de overheid gaan met het afwentelen van de kosten voor het heffen en innen van belastingen?