Wat zijn de verduidelijkingen inzake afbraak en heropbouw tegen 6% btw?

Het 6%-tarief is in principe enkel van toepassing op aannemingscontracten, waarbij dezelfde bouwheer moet instaan voor zowel de afbraak als de heropbouw. Bovendien moet de woning de enige woning van de bouwheer zijn en moet hij er vijf jaar zijn domicilie hebben. De oppervlakte mag ook niet groter zijn dan 200 m². Een afgebroken en heropgebouwde woning kopen tegen 6% btw kan dus niet meer.

Bij langdurige verhuur aan een sociaal verhuurkantoor of bij verhuring aan een huurder die er zijn domicilie vestigt, telkens voor 15 jaar, kan de bouwheer (ook een rechtspersoon) ook het 6%-tarief genieten.

Bovenstaande voorwaarden werden in twee circulaires verder toegelicht: https://tinyurl.com/yc6zdbeu en https://tinyurl.com/9x6s874f.

De btw staat toe dat er meerdere bouwheren kunnen zijn, die samen optreden. Ouders die bijvoorbeeld hun intrek nemen op het gelijkvloers en hun zoon op de eerste verdieping en nadien samen de woning laten afbreken. Mits voldaan aan alle andere voorwaarden, kan ook hier het verlaagde btw-tarief toegepast worden.

Privéwoningen die door stormweer grote schade opgelopen hebben, kunnen tenslotte ook het tarief van 6% genieten voor afbraak en heropbouw.