Welk tarief voor BTW-intresten geldt in 2023?

Tot nu toe bedroeg de intrestvoet voor btw-intresten 9,6% per jaar. Dit tarief gold voor zowel de nalatigheidsintresten verschuldigd aan de BTW-administratie als de moratoriumintresten die de BTW aan de belastingplichtige verschuldigd is.

Een wet van 20 november 2022 bepaalt dat btw-intresten jaarlijks bepaald worden zoals al enkele jaren het geval is voor intresten inzake inkomstenbelastingen. Bovendien zullen nalatigheidsintresten voortaan tegen een andere, hogere intrestvoet berekend worden dan moratoriumintresten. In 2023 is dat 8% per jaar, terwijl voor de moratoriumintresten het tarief 6% bedraagt.