Welk voordeel van alle aard geldt indien de vennootschap de zonnepanelen/thuisbatterij betaalt?

Indien de vennootschap zonnepanelen betaalt op je privéwoning, kan ze de eigendom van de panelen al of niet overdragen.

Wordt de eigendom overgedragen dan bestaat het voordeel alle aard (VAA) dat je van de vennootschap krijgt uit de gratis toekenning van de zonnepanelen. Het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van de werkelijke waarde van deze toekenning. Volgens de minister is die waarde gelijk aan de marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde installatie voor particuliere klanten. Het VAA is in één keer belastbaar in het jaar van de eigendomsoverdracht. Na de eigendomsoverdracht is het niet de vennootschap die je gratis elektriciteit verstrekt en geldt er geen jaarlijks voordeel alle aard.

Wordt de eigendom niet overgedragen dan blijft de vennootschap eigenaar van de zonnepanelen/thuisbatterij en bestaat volgens de minister het VAA uit de gratis terbeschikkingstelling daarvan. Ook van dit VAA moet het bedrag jaarlijks worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde, bijvoorbeeld de gangbare leaseprijs op jaarbasis op de particuliere markt.

Indien de vennootschap niet de woning ter beschikking stelt, maar wel de zonnepanelen/thuisbatterij, worden sinds begin dit jaar de VAA gratis elektriciteit en verwarming niet meer forfaitair geraamd maar gewaardeerd op de werkelijke waarde in hoofde van de genieter. Is die werkelijke waarde (dat wat er betaald moet worden voor elektriciteit) hoger dan de prijs om zonnepanelen of een thuisbatterij te leasen, wat momenteel waarschijnlijk het geval is, dan kan best het standpunt van de minister gevolgd worden.

Stelt je vennootschap de woning wel aan je ter beschikking, dan is de eigendomsoverdracht van de zonnepanelen of de thuisbatterij alleen een theoretische mogelijkheid. Normaal gezien blijft je vennootschap dan eigenaar. Volgens de minister bestaat ook dan het VAA uit de gratis terbeschikkingstelling en moet je dus de werkelijke waarde (bijvoorbeeld de leaseprijs van de installatie) aangeven en geen VAA gratis elektriciteit of verwarming meer. De VAA voor gratis elektriciteit en verwarming worden in deze situatie wel nog forfaitair geraamd (€ 2.130,00 verwarming en € 1.060,00 elektriciteit) en kan het dus interessant zijn om het standpunt van de minister niet te volgen.