Welke economische steunmaatregelen worden verlengd tot 30 september 2021?

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september 2021 zullen worden verlengd, zijn:

o Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is;

o Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties;

o Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag;

o Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;

o Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen;

o Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten;

o Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september;

o Premie van 50,00 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden;

o Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;

o Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon;

o Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid;

o Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers;

o Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren.

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober 2021 over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.