Welke verduidelijkingen van een nieuwe circulaire gelden m.b.t. de particuliere belastingvermindering voor laadpalen?

In één van onze vorige nieuwsbrieven werden reeds de fiscale stimuli voor laadpalen, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, toegelicht. De hervormingswetgeving werd sinds eind 2021 al meerdere malen gewijzigd, waarbij deze verder werd aangevuld met meerdere circulaires en de bekende FAQ’s van de fiscus. Recent voegde de fiscus opnieuw een circulaire toe aan dat rijtje, deze keer helemaal gewijd aan de particuliere belastingvermindering.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

- De belastingvermindering geldt enkel voor vaste laadstations; d.w.z. een laadsysteem dat permanent in de grond of aan de muur verankerd is, zodat men het niet van de grond of muur kan loskoppelen, dus geen mobiele laders.

- Vanaf het aanslagjaar 2023 volstaat het niet langer de factuur voor de plaatsing van het laadstation en het attest van goedkeuring van de laadinstallatie (het zgn. 'AREI-attest') ter beschikking van de Administratie te houden. Die twee documenten moeten bij de aangifte in de inkomstenbelastingen worden gevoegd. De andere documenten (betalingsbewijs, bewijs van intelligent laadstation dat enkel groene stroom gebruikt) moet je wel steeds ter beschikking houden van de fiscus.

- De kosten verbonden aan een abonnement afgesloten met de installateur van het vast laadstation voor de technische ondersteuning van het laadstation, komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Enkel de uitgaven met betrekking tot de plaatsing van een vast laadstation komen in aanmerking voor de belastingvermindering.

- Als de installatie van het laadstation gebeurt in 2022, terwijl de betaling van de uitgaven, de keuring van het laadstation en het afleveren van het keuringsattest gebeurt in 2023, kan de belastingvermindering enkel worden gevraagd in de aangifte m.b.t. aanslagjaar 2024.

- Tot slot gaat de fiscus ook uitgebreid in op de situatie waarbij de belastingplichtige woonachtig is in een appartementsgebouw en dus rekening moet houden met de mogelijkheid van mede-eigendom met de andere eigenaars binnen het gebouw. Als de parkeerplaats waar het laadstation geïnstalleerd wordt volledig privé is, komen alle kwalificerende uitgaven in aanmerking voor de belastingvermindering, ook als de werken deels gedaan werden in gemeenschappelijke ruimtes bijvoorbeeld waar de elektriciteitstellers zich bevinden of om extra bekabeling aan te brengen in gemeenschappelijke ruimtes.

Worden de laadstations geïnstalleerd in de gemeenschappelijke ruimtes, dan kan de belastingplichtige maar aanspraak maken op de belastingvermindering i.f.v. zijn eigendomsaandeel. Deze pro-ratawerkwijze moet zowel toegepast worden op het totaal betaalde (en kwalificerende bedrag) als op het grensbedrag van bijvoorbeeld € 1.750,00 voor een unidirectioneel laadstation.