Werd het tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen verlengd?

Sinds 1 januari 2021 is de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% inzake afbraak en heropbouw uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied in plaats van 32 welbepaalde steden en gemeenten voordien.

Om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten, zijn er aan bepaalde specifieke voorwaarden te voldoen. Zo is onder meer vereist dat de bouwheer of koper de woning gebruikt als zijn enige en eigen woning. Verder moet ook de bewoonbare oppervlakte van de nieuwbouw beperkt blijven tot 200 m² en de woning moet de komende vijf jaar ook zijn eigen en enige woning blijven.

Die termijn werd via een KB van vorige maand verlengd tot en met eind 2023.

Er was een anti-misbruikmaatregel om te vermijden dat er, voor werken die vooral na 2022 uitgevoerd zullen worden, al in 2022 grote bedragen worden gefactureerd om toch nog te kunnen profiteren van de tijdelijke btw-verlaging. Ook die anti-misbruikbepaling wordt met een jaar opgeschoven. Als de omgevingsvergunning pas vanaf 1 juli 2023 is aangevraagd, dan blijft de btw-verlaging beperkt tot 25% van het totale bedrag van de in die aanvraag opgenomen werken. Tenzij er in 2023 al meer dan 25% van die werken zijn verricht, dan mag het verlaagde tarief over een hoger percentage van de prijs toegepast worden voor zover de btw-plichtige aantoont dat het in 2023 gefactureerde bedrag overeenstemt met de in 2023 daadwerkelijke voltooide handelingen van afbraak en wederopbouw.