Worden huurinkomsten anders belast bij thuiswerk?

Wie nog een onroerend goed heeft buiten de eigen gezinswoning dat al dan niet wordt verhuurd, wordt via de jaarlijkse belastingaangifte een tweede keer belast. Hoeveel extra belasting verschuldigd is, hangt af van hoe de huurder het pand gebruikt. Is dat louter privé, dan wordt de belasting berekend op het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40%. Wordt het verhuurd aan iemand die het professioneel gebruikt of aan een vennootschap, dan worden de werkelijke huurinkomsten belast.

Om te bepalen of er sprake is van beroepsmatig gebruik door de huurder, hanteert de fiscus twee criteria. Er is sprake van beroepsgebruik als de huurder de huur als beroepskosten in aftrek brengt, of als (een deel van) de huur wordt terugbetaald door de werkgever.

Wie telewerkt kan een thuiswerkvergoeding krijgen van zijn werkgever. Die wordt ook geacht de eventuele huur te vergoeden voor een werkruimte of een kantoor thuis. Dat maakt dat op papier die telewerker zijn huurwoning wel degelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt en het regime van belasting op de werkelijke huurinkomsten van toepassing wordt.

De minister van Financiën stelt deze maand die belastingplichtigen alvast gerust: ook als de huurder thuis werkt en daarvoor een vergoeding krijgt, blijft het gunstige belastingregime van toepassing.  Het vermelden van het kadastraal inkomen volstaat en het belastbaar inkomen zal beperkt blijven tot het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40%.

Het recente standpunt van de minister betreft alleen het geval van een algemene thuiswerkvergoeding. Als de werkgever specifiek de huur terugbetaalt aan de werknemer, gaat de fiscus wel uit van professioneel gebruik en dus belasting van de verhuurder op de werkelijke huurinkomsten.