Worden vanaf 1 januari 2022 medici en paramedici (althans gedeeltelijk) btw-plichtig?

Op grond van artikel 44 uit het Btw-Wetboek zijn onder andere de diensten die door artsen, tandartsen, kinesisten, diëtisten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, zorgkundigen,… worden verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid vrijgesteld van de btw.

Het aanrekenen van 21% btw bij esthetische prestaties voor artsen is al langere tijd van toepassing. Het Grondwettelijk Hof heeft in 2019 geoordeeld dat de btw-vrijstellingen voor de andere medische beroepen te ruim werden toegepast. Hierdoor zijn er twee belangrijke wijzigingen:

Ten eerste stelt het Grondwettelijk Hof dat de btw-heffing op esthetische prestaties niet beperkt mag worden tot artsen en moet gelden ongeacht de zorgverstrekker. Hierdoor worden alle medische beroepen btw-plichtig bij esthetische ingrepen.

Ten tweede werd ook de bepaling, dat de uitsluiting van de btw-vrijstelling geldt voor esthetische ingrepen, gewijzigd. De uitsluiting van de btw-vrijstelling werd geherformuleerd naar "ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel".

Dit wil zeggen dat vanaf 1 januari 2022 alleen therapeutische behandelingen en ingrepen nog vrijgesteld zijn van btw voor alle medische en paramedische beroepen. Zo is er geen vrijstelling meer mogelijk voor:

- een arts die een medisch deskundigenrapport opstelt;
- een arts die een piercing zet;
- een tandarts die tanden bleekt;
- een kinesist die diensten van algemene sportbegeleiding verstrekt.

De aard van behandeling is belangrijk, de vrijstelling is niet meer beperkt tot gereglementeerde zorgbeoefenaars. Zo hoeven chiropractors en osteopaten geen btw aan te rekenen, als ze over de juiste kwalificaties beschikken.

Naast de vrijstelling voor de therapeutische verstrekkingen, kan je ook een vrijstelling bekomen voor eventuele niet-therapeutische dienstverlening. Kleine ondernemingen met minder dan € 25.000,00 omzet per jaar, ongeacht hun juridische structuur, kunnen hierdoor een vrijstelling krijgen op btw voor niet-therapeutische verstrekkingen. De zorgverstrekkers die willen genieten van deze regeling moeten een melding doen bij het btw-kantoor, een btw-nummer aanvragen en een aan de btw-regels aangepaste boekhouding voeren.