Geld opnemen via de rekening-courant (r/c) kost weer meer?

Wordt er geld uit de vennootschap gehaald door het gewoon op te nemen via je rekening-courant (r/c), dan is dat in feite een lening die je aangaat bij je vennootschap (dat moet ooit terugbetaald worden). Omdat je daar in de praktijk echter geen intresten op betaalt, word je privé belast op een voordeel gratis lening of een fictieve debetrente. Deze rente bedraagt voor inkomstenjaar 2022 7,14%.

Het voordeel alle aard wordt in principe op maandbasis berekend, meer bepaald op basis van de gemiddelde stand van de rekening. Wanneer de rekening geen abnormale schommelingen vertoont doorheen het jaar mag het voordeel ook op de gemiddelde stand van de rekening op jaarbasis berekend worden.

Berekenen per maand kan voordeliger zijn, zeker als de r/c-schuld vooral aan het einde van het jaar aangegroeid is.